Handlesbetingelser
Vi har gjort vores vilkår så gennemsigtige som muligt, så det er lettere for dig at vide hvad du køber af os.Vilkårene herunder skal accepteres før køb af ydelser hos os.Alle priser er inkl. 25% dansk moms. Administrationsgebyr pålægges ved køb.

Levering & leveringstid
Det bestilte produkt eller service leveres straks efter betaling. Beløbet bliver trukket fra dit kort straks.

Betingelser for løbende abonnement
Når du trykker på køb og gennemfører betalingsforløbet tilkendegiver du samtidig, at Bunky.dk må trække det aftalte beløb løbende jf. det valgte abonnement. Det valgte abonnement fornyes automatisk indtil du afmelder abonnementet under “Min side”

Opsigelse og binding
Du kan til enhver tid afmelde dit abonnement. Når abonnementet er stoppet, vil der ikke længere blive hævet penge før du eventuelt fornyer dit abonnement. Opsigelse af abonnement gælder kun for fremtidige køb. Når et abonnement opsiges, kan du stadig bruge den tid du allerede har købt. Allerede gennemførte og ibrugtagne abonnementer refunderes ikke.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold
Det købte abonnement er bindende fra det øjeblik, der første gang logges ind på profilen efter køb. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte periode og efterfølgende abonnementshævninger, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt jf. ovenstående regler for opsigelse.

Procedure for abonnementshævning
Alle løbende abonnementer bliver af tekniske grunde fornyet 2 timer før det udløber. Hvis du benytter dig at vores introtilbud, så vil vi 2 timer før tilbuddets udløb hæve betaling for en fuld abonnementsperiode, hvis du ikke framelder dig adgangspakken mindst 2 timer inden introtilbuddets udløb.

Faktura
Faktura for dit køb finder du efterfølgende under “Min side” eller sendt på email.

Fornyelse og sletning af kortnummer
Bliver dit kort lukket, betragter vi dette som en afmelding. Det vil sige at du vil kunne bruge din resterende betalte abonnementsperiode, og herefter kan du bruge et andet kort til at forny dit abonnement hvis dette ønskes.

Fortrydelsesret
Jf. forbrugeraftaleloven, ydes der 14 dages fortrydelsesret på dit køb – dog kun hvis du ikke har taget dit abonnement i brug. Vil du derfor gøre brug af fortrydelsesretten, skal du straks efter dit køb logge af din profil, og ikke tage dit abonnement i brug. Herefter skal du kontakte os på mail@bunky.dk. Hvis du tager dit abonnement i brug, kan du ikke fortryde dit køb, men du kan selvfølgelig altid afmelde dit abonnement, så du ikke skal betale for yderligere abonnements tid.

Datasikkerhed
Alle oplysninger på Bunky.dk bliver behandlet fortroligt og videregives ikke til andre.

Ligeledes foregår al kommunikation med kortoplysninger mellem dig og serveren er krypteret med SSL (Secure Socket Layer)-kryptering.

Tvister
Enhver tvist mellem forretningen og kunden er underlagt dansk lov.

Reklamationsret
Er servicen taget i brug, frafalder reklamationsretten. Skulle det dog ske at servicen ikke kan bruges på grund af tekniske fejl på Bunky.dk, skal brugeren straks tage kontakt til vores support afdeling på bunky@bunky.dk. Der vil derefter tilbydes kompensation der svarer til den tid servicen ikke kunne bruges. Dette kræver at brugeren straks sender dokumentation, for at servicen ikke har kunne tilgås – f.eks et screenshot af fejlen. Fejl af egen hardware/software på mobiltelefon/PC/tablet, er ikke noget bunky.dk kan gøre for, og derfor ikke kan tilbyde evt kompensation.

Husk altid at have de nyeste versioner af din browser installeret.

 

Bunky IVS
cvr: 36414359
www.bunky.dk
mail@bunky.dk