BRUGERBETINGELSER

Når du opretter en profil på www.bunky.dk godkender du at have læst og er indforstået med de pågældende regler for brugen af Bunky IVS. 

PERSONLIGE OPLYSNINGER
Dine personlige oplysninger gives aldrig videre til andre uden dit samtykke, og Bunky IVS (som dataansvarlig) indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet sådanne oplysninger, Bunky IVS opbevarer dine personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Bunkys sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt. Bunky IVS kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver som bruger således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

For mere information om brug af persondata, refereres der til vores generelle Cookie- og Privatlivspolitik.

Som lejer er det valgfrit, om du ønsker at validere din brugerkonto med NemID.

Som udlejer forpligter du dig til at oplyse dit fulde navn, adresse og kontaktoplysninger, dvs. mail og telefonnummer samt validere din boligannonce med NemID.

DATA/INDHOLD
Du indvilliger i at respektere alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder tilhørende Bunky IVS. Annoncedata tilføjet din Bunky.dk profil tildeles endvidere en ikke-eksklusiv, global, vedvarende, uigenkaldelig, royalty-fri, overdragelig underlicensrettighed til at udøve ophavsrets-, reklame- og databaserettigheder til de pågældende indhold. (Denne ikke-eksklusive tilladelse er en forudsætning for at kunne vise annoncens indhold offentligt).

LOV OM OPHAVSRET
På Bunky.dk skal man overholde “Lov om ophavsret”. Brugeren må kun uploade materiale på Bunky.dk, herunder billeder, film og tekst, som brugeren enten har ophavsrettigheden til, eller som ikke krænker ophavsretten for en tredjepart. “Lov om ophavsret” gælder overalt på hjemmesiden, så materiale brugeren viser i profilen, i forum, i grupper, og alle andre steder på hjemmesiden, må ikke krænke ophavsretten for en tredjepart.

PRÆSENTATION AF MATERIALE
Ved upload af materiale på Bunky.dk fraskriver man sig ikke ophavsretten til materialet, men giver blot accept til, at materialet præsenteres på hjemmesiden. Når brugeren sletter materiale, kan der være en forsinkelse før det bliver fjernet fra siden af tekniske årsager. Materiale uploadet i den offentlige del af Bunky.dk kan blive præsenteret overalt på hjemmesiden, herunder forsiden.

ANVENDELSE AF “bunky.dk” OG ANSVAR I FORBINDELSE HERMED
Brugeren anerkender at være ansvarlig for al indhold på Servicen, herunder for oplysninger, data, tekst, musik, lyd, fotografier, grafik, video, budskaber og andet materiale. Dette indebærer, at brugeren alene er ansvarlig for det indhold, som brugeren uploader, offentliggør, e-mailer eller på anden måde overfører via Servicen. Bunky IVS kontrollerer ikke indhold, som offentliggøres gennem Servicen og kan derfor ikke garantere for indholdets lovlighed, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet. Brugeren accepterer, at brug af Servicen kan udsætte brugeren for indhold, som kan virke stødende, usømmeligt eller upassende. Billeder, film, tekst og andet, som brugeren uploader på Bunky.dk, kan blive vist overalt på hjemmesiden. Herunder på, men ikke begrænset til, forsiden og toplister.

SKADESLØSHOLDELSE
Brugeren accepterer at holde Bunky.dk, tilknyttede selskaber, ledende medarbejdere og andre partnere og ansatte skadesløs i forbindelse med krav, herunder rimelige advokatomkostninger, fra tredjemand i forbindelse med indhold, som brugeren indsender, offentliggør eller overfører via Servicen, brugerens brug af Servicen, brugerens forbindelse til Servicen, brugerens overtrædelse af disse vilkår eller brugerens krænkelse af andres rettigheder.

SLETNING AF PROFILER OG DATA
Brugeren accepterer, at Bunky IVS efter eget skøn kan ophæve brugerens brugerkonto (eller en del deraf) eller brug af Servicen og fjerne eller kassere Indhold på Servicen af en hvilken som helst grund, herunder, men ikke begrænset til, manglende brug deraf, eller hvis Bunky IVS mener, brugeren har overtrådt eller handlet i strid med disse vilkår. Bunky IVS kan også efter eget skøn til enhver tid afbryde levering af Servicen eller en del deraf med eller uden varsel. Brugeren accepterer, at ophævelse af brugerens adgang til Servicen i medfør af en bestemmelse i vilkårene kan ske uden forudgående varsel og accepterer, at Bunky IVS straks kan deaktivere eller slette brugerens konto og alle tilknyttede oplysninger og filer på kontoen og/eller spærre al yderligere adgang til de pågældende filer eller til Servicen. Brugeren accepterer ligeledes, at Bunky IVS ikke er ansvarlig over for brugeren eller tredjemand for ophævelse af brugerens adgang til Servicen.

TILLADELSER
Som bruger af Servicen giver du Bunky IVS tilladelse til at sende dig meddelelser enten ved e-mail eller beskeder på hjemmesiden.

 

 

Bunky IVS
cvr: 36414359
www.bunky.dk
mail@bunky.dk